ÉPÍTETT MÚLT

Kárpátalja számtalan olyan örökséget hagyott ránk, melyek történelmi múltunk részei, melyeket már tankönyveinkből is ismerünk. Ezek közül leghíresebb persze a Zrínyiek és Rákócziak által oly sokáig védett, és csinosított munkácsi vár, mely őrzi a nagyságos Rákóczi fejedelem gyerekkori álmát egy erős, független országról éppúgy, mint a 20. század súlyos terhét, mely számos sebet ejtett Kárpátalja történelmi örökségének korpuszán.

A katolikus templomok nagyvonalúsága, a vakítóan fehér református templomfalak, a zsindelyes tetők, a kőből készült épületek jelzik számunkra, hogy a Kárpát-medencei történelem ugyanúgy kézen fogva vezette Kárpátalját, mint ahogy tette ezt az Alfölddel, Erdéllyel, vagy éppen a Délvidékkel.

A koronavárosok nagypolgári, szárazkapu bejárós házai, a szűk utcákat borító macskakövek, az árnyas folyóparti sétányok, a helyenként pusztulásukban is eleganciát sugárzó kastélyok csöndje a Monarchia korába röpítenek.

A városi kultúra szövetén kitörölhetetlen nyomott hagyott az itt élő zsidóság, melynek ma álló legékesebb példája az Ung partján álló zsinagóga, mely téglaszínbe öltözve jelképezi a zsidó kisebbség hányattatott, vérvörös sorsát, ugyanakkor megmaradásában hirdeti a lefektetett alapok lelki és fizikai szilárdságát.

Aki pedig rajong a retrónak csúfolt, valójában szocialista realista építészet rögvalóságának monumentális betonszörnyeiért, az is megtalálja az ízlésének tetsző épületeket.