Koronavárosok találkozója Visken

Visken tizedik alkalommal rendezik meg péntek és vasárnap között a Máramarosi Koronavárosok Találkozóját. A rendezvény kezdetben bejárta az egykori koronavárosokat (Huszt, Técső, Visk, Máramarossziget, Hosszúmező), majd állandó helyszínéül Visket nevezték meg.

A találkozót szervező Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség elsődleges célja, hogy bemutassák ennek a nemzeti hagyományokban és népi művészetben gazdag szegletét a Kárpát-medencének. „Van mire büszkének lennünk. Abban hiszünk, hogy akkor élhetünk teljes életet, modern kifejezéssel, akkor lehetünk sikeresek, ha szilárd az önazonosságunk, ismerjük történelmünket és hagyományainkat. Erre kiváló alkalom a Koronavárosok Találkozója, amely mintegy keretbe foglalja szűkebb otthonunk és régiónk identitását” – írják a szerkesztőségünkbe küldött ismertetőben. „Sebő Ferenccel együtt valljuk, hogy a hagyomány nem beteg, ezért nem ápolni kell, hanem megélni, hiszen csak így maradhatnak meg értékeink gyermekeink számára. Tulajdonképpen nincs más szándékunk, mint megélni és ezzel éltetni tradíciónkat, kultúránkat” – tették hozzá.

(Fotó: karpataljalap.net)

A fellépők névsorát – köztük a Kalotaszegi legénytársulat, a debreceni Pendely néptáncegyüttes, Magyar Állami és Népi Együttes, Szalonna és Bandája – és a program igényességét elnézve, nem tűnik elérhetetlennek a viskiek azon célja sem, hogy a magyarországi Művészetek völgyéhez hasonló kulturális fesztivált hívjanak életre, ahol évről évre bepillanthatunk Kárpátalja és a Felső-Tisza-vidék életébe, valamint megmutathatják magukat a népi kultúrát éltető és közvetítő művészek is.

A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház péntek esti előadása azért is érdekes, mert nem hétköznapi, hogy egy állandó társulat ilyen messze merészkedik az otthonául szolgáló kőszínház kényelmétől. Ez a fajta kulturális misszió, amelyet a beregszászi színészek végeznek, meghatározó lehet a következő években Kárpátalján, hiszen a beregszászi színészosztály elindulásának és Magyarország támogatásának nem titkolt célja, hogy a színházi kultúrát, akár a könnyebb, akár a nehezebb műfajokat is, elvigyék művészeink azokba a járásokba is, ahol korábban nemigen volt példa ilyen szintű produkciók bemutatására.

(Fotó: karpataljalap.net)

A program, amelyre ezreket várnak Kárpátaljáról és Magyarországról, az idei évben a következőképpen alakul:

2018. június 22. péntek:

20:30: Nem élhetek muzsikaszó nélkül – a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadása

2018. június 23. szombat:

13:00: Kézműves foglalkozások és vásár

14:30-19:00: Kárpátaljai népzene és néptánc együttesek bemutatója – táborzáró műsor

A Fölszállott a páva c. műsor kárpátaljai fellépőinek bemutatója

Koronavárosok küldötteinek bemutatója

20:30: Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Fölszállott a páva győzteseinek gálaműsora

2018. június 24. vasárnap:

10:00: Ökumenikus istentisztelet, majd megemlékezés a koronavárosok kopjafájánál

A kiváló kezdeményezés történelmi alapját egyébként az adja, hogy 1329-ben Károly Róbert magyar király koronavárosi rangot adományozott öt máramarosi városnak: Husztnak, Técsőnek, Visknek, Hosszúmezőnek és Máramarosszigetnek. A kiváltságokat kiérdemlő városok lakosai nem álltak földesúri uralom alatt, csak a királyi kincstárnak adóztak, maguk választották papjukat és városbírójukat, s jogot kaptak arra, hogy vámot szedjenek az itteni tiszai réven átkelőktől. Nem véletlen, hogy sokakat vonzottak ezek a privilégiumok, így a 14-15. századra sűrűn lakott környékévé vált a Kárpát-medencének ez a régió.

Az öt város lakói akkor még nem sejthették, hogy évszázadok múltán a történelem viharai különböző országokhoz sodorják őket. A Koronavárosok találkozója minden évben tanúságtétele annak, hogy bár határok választják el egymástól ezeket a településeket, azonban nem feledik közös történelmüket, nem felejtik el, hogy összetartoznak.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square