A hányatott sorsú tiszaújlaki turulos emlékmű

Számos médium adott hírt arról, hogy július 16-án, a hagyományos Turul-ünnepség keretében emlékezett meg Kárpátalja a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának 314. évfordulójáról. Az itteni magyarság legnagyobb tömegrendezvényének számító ünnepségen beszédet mondott - többek között - Brenzovics László a KMKSZ és Zubánics László, az UMDSZ elnöke is.

Úgy döntöttünk, hogy az ünnepségen elhangzottak szikár felidézése helyett, inkább az emlékmű felállításáról, lerombolásáról, majd kalandos újraépítéséről írunk. A történtek felelevenítéséhez Kovács Sándor nagyszerű kárpátaljai útikönyvét hívtuk segítségül az alábbiakban.

"Örök győzelmet hirdető virradat" (Fotó: eReNdesign)

Az emlékművet az 1900-as évek legelején állították II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalakor. Évtizedekig a környék fontos emlékhelye volt. Jelképes az oszlop, és maga a szájában kardot tartó turulmadár is: a legenda szerint a fáradni látszó, szorult helyzetbe került fejedelemnek hozta, és adta kezébe a kardot a turulmadár. Ami talán ennél is fontosabb, hogy a mesterségesen emelt dombot – melyen az emlékmű áll – az akkori Magyarország 38 megyéjéből hozott földből emelték, ezzel is hirdetvén a magyarság együvé tartozását.

Régen (Fotó: beszelamarvany.lapunk.hu)

1945-ben azonban az új hatalom szemét szúrta a több évszázados csata emléke, ezért azt lerombolták, a dombot pedig buldózerrel széttolták. 1987-ben Bíró Andornak, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának sokáig egyetlen magyar tagjának kezdeményezésére azonban megindult a munka az emlékmű helyreállításáért. A területi tanács engedélyét ugyan sikerült megszerezni, azonban Kijevből is megerősítést kellett szerezni. Nem turulos, inkább kuruc lovas szobrot akartak, azonban a már aláírt engedélyt nem tudták megváltoztatni, így a bürokraták – mondhatni – saját csapdájukba estek. Végül 1989. július 16-án sor kerülhetett az emlékmű újraavatására, amelynek környéke azóta is valódi zarándokhely a turisták körében.

Külön öröm számunkra, hogy a Tiszta Kárpátalja csapatának köszönhetően az utóbbi időszakban folyamatosan méltó körülmények között emlékezhetünk Rákóczi első győztes csatájára.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square