Minden magyar felelős minden magyarért

Történelme során a magyar nemzet sok csapást megélt. Ezek közül Trianon tragédiája az, melynek következményeitől máig szenvedünk. A jelenlegi magyar kormány elsősorban annak a nemzetpolitikának az életre hívásával törekszik az elszenvedett veszteségek ellensúlyozására, melynek legfőbb üzenete a trianoni határokon való felülemelkedés és a magyar nemzet egyesítése.

Ennek a folyamatnak az elindításában az egyik legfontosabb lépés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény elfogadása volt 2010-ben, mellyel az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját. Jelképes értékű volt, hogy a törvény 2010. június 4-én, Trianon 90. évfordulóján lépett hatályba.

A nemzetegyesítés következő lépcsőfoka az egyszerűsített honosítási eljárás 2011-es bevezetése, illetve a választójog biztosítása volt a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok számára.

Magyarországon 2012-ben új Alaptörvény lépett életbe, mely kimondja, hogy: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért.”

Ez a felelősségviselés nyilvánul meg a magyar kormány külhoni magyarságot érintő politikájában: a nemzet közjogi egyesítésében, a segítségnyújtásban, a megcsorbított jogok védelmében tanúsított kiállásban, a megmaradást célzó támogatási programokban, a magyar identitás tovább élésének biztosításában, még a legtávolabbi végeken is.

A kárpátaljai magyar közösség támogatása évek óta kiemelt helyen szerepel a magyar nemzetpolitikában. A jobb sorsra érdemes vidék példája még inkább felszínre hozza, hogy milyen fontos tartalommal bír a nemzeti összetartozás eszméje. Magyarország határozott kiállást tanúsít a kárpátaljai magyarok jogainak és anyanyelvhasználatának védelmében.

Támogatási politikája révén pedig jelen van a vidék életének szinte minden szegmensében. Így a szülőföldön való boldogulás nem csupán a külhoniak felé címzett üres elvárás többé, hiszen a Kárpátalján megvalósuló gazdaságélénkítő programok, az oktatási és kulturális intézményrendszer felújítása, a különböző támogatások végre kézzelfogható, konkrét segítséget jelentenek ebben.

A magyar-magyar összefogás legfőbb generálója napjainkban a magyar állam, de fontos szerepet töltenek be ebben a történelmi egyházak, az anyaországi és külhoni civil szervezetek is. Sokat tehetünk azonban mi magunk is. Ennek legegyszerűbb módja egymás megismerése.

Nem csak a Magyarországon élőknek kell felfedezniük az elcsatolt területeket és az ott élő magyarságot, hanem a külhoni magyaroknak is egymást. Lehetőség szerint utazzunk minél gyakrabban a különböző magyarlakta területekre. Különösen jó apropót ad majd a nemzeti összetartozás napjának megünneplésére a 2020-as év, mely a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója lesz.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square