Munkácsy nemessége

Ferenc József 1880. december 12-én hagyta jóvá Munkácsy Mihály magyar nemesi címét. A nemességadományozás érdekessége, hogy Munkácsy egy korábban elnyert kitüntetésére hivatkozva folyamodott a magyar nemességért. Az 1878-as Párizsi Világkiállításon Milton című képével elnyert aranyérme elismeréséül 1879-ben megkapta az uralkodótól a Vaskorona Rend III. osztálya kitüntetést.

Munkácsy (született: Lieb) Mihály

A kitüntetés jellegzetessége, hogy az eredetileg Napóleon által, itáliai királlyá koronázása alkalmából, 1805-ben alapított Vaskorona Rend osztrák császári renddé alakult, mivel I. Ferenc osztrák császár az osztrák fennhatóság alá került itáliai területekből kialakított Lombard-Velencei Királysággal együtt a rendjelet is átvette, és 1815-ban gyakorlatilag újraalapította. A kitüntetés 1884-ig rangemeléssel, azaz osztrák lovagi ranggal járt együtt, amelyet külön kérvényezni kellett.

Munkácsy azonban – a kitüntetésre hivatkozva – a magyar nemességet kérelmezte, amire az ekkoriban a magyar királyi belügyminisztériumot is vezető Tisza Kálmán miniszterelnök állásfoglalása szerint nem volt jogosult. Tisza ezért méltányosságból javasolta a nemesség megadását. A miniszter az ekkoriban Párizsban élő festő nemzetközi hírnevére, valamint Bereg vármegye főispánjának jelentésére hivatkozott. Gr. Schönborn Bucheim Ervin főispán szerint Munkács városa nemcsak nem kifogásolta a munkácsi előnév adományozását neves szülötte számára, de díszpolgárrá szándékozott avatni a festőt.

A magyar nemességadományozás ügymenetét betartva, a belügyminiszter benyújtotta a módosított javaslatot a m. kir. Minisztertanács elé. A Minisztertanács 1880. november 5-én tartott (47.számú) ülésén jóváhagyta az előterjesztést, amelyet a bécsi székhelyű Ő Felsége Személye Körüli Minisztérium terjesztett az uralkodó elé. Az előterjesztés utolsó oldalán, széljegyzetben olvasható Ferenc József legfelsőbb elhatározása a nemesség adományozásról.

Munkácsy nemességlevele

A nemesi oklevél kiállítására és kiadására vonatkozó további ügymenetet szintén a bécsi székhelyű magyar minisztérium felügyelte. Ennek megfelelően, a minisztérium irattárában fennmaradt Munkácsy Mihály aláírásával a nemesi oklevél átvételét igazoló elismervény is.

A nemesség adományozás és a címerkép bevezetésre került a Királyi Könyvekbe.

Forrás: Arany Krisztina (link)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square