Rangos állami kitüntetések Kárpátalja büszkeségeinek

Az idei március 15-e többszörösen is ünnepnap a kárpátaljai magyarság számára. Két kiváló kárpátaljai honfitársunk, Pál Lajos zenész, zenetanár és Vári Fábián László költő is magas állami kitüntetésben részesült Budapesten.

Orbán Viktor megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjat adott át Vári Fábián László József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére.

Vári Fábián László költő (forrás: karpatalja.ma)

A kultúra érdekében – hosszabb időn át – művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült Pál Lajos zenész, zenetanár.

Pál Lajos zenész, zenetanár (forrás: karpatalja.ma)

Az alábbiakban életútjukról olvashatnak. Köszönjük nekik, hogy gyarapítják egyetemes magyar kultúránkat, és, hogy jó hírét viszik szeretett szülőföldünknek!

Vári Fábián László

Tiszaújlak nagyközségében született 1951. március 16-án. A helyi általános iskola elvégzését követően a nagyszőlősi magyar középiskolában érettségizett 1968-ban. Ugyanebben az az évben sikeresen felvételizett az Ungvári Állami Egyetem bölcsészkarára, magyar nyelvi és irodalom szakra.

Ungváron tagja lett a Kovács Vilmos szellemi irányítása alatt működő Forrás Stúdiónak, és később bekapcsolódott az első kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomba. Emiatt retorziók érték, 1972-ben meg kellett tanulmányait szakítani, mert bevonultatták a szovjet hadsereg németországi hadseregcsoportjába sorkatonai szolgálatra.

Leszerelése után a beregszászi vasgyárban dolgozott, levelező tagozaton folytatta tanulmányait. 1978-ban diplomázott. 1976-tól 1997-ig a mezővári középiskolában magyar nyelvet és irodalmat tanított, majd a beregszászi magyar főiskola tanára lett.

A KMKSZ alapító tagja, 1992-1996 között pedig a Szövetség egyik alelnöke volt. 1994 és 1998 között a KMKSZ beregszászi középszintű szervezetét irányította.

A Magyar Írószövetségnek 2001-től választmányi, 2007-től elnökségi tagja.

Jelenleg a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke.

A népköltészettel egyetemistaként találkozott 1969-ben, első éves egyetemistaként, amikor is kötelezően folklór anyagot gyűjtött évfolyamtársaival. A gyűjtés sikerei annyira magával ragadták, hogy 1971-től céltudatosan, a rendszerezés és a kiadás szándékával kezdte el felkutatni és feljegyezni a kárpátaljai magyar népballadákat.

„Újabban ruszin népballadákat fordítok, mert fontosnak tartom, hogy a magyar olvasó megismerje annak a ruszin közösségnek a költészetét, amely évszázadok óta velünk él. Soha nem voltak velünk ellenséges viszonyban, mindig szabadságküzdelmeink mellé álltak, és talán eljön az idő, amikor alkalmunk lesz a közös jövőnkön gondolkodni” – vallja Vári Fábián László.

Költészetéről azt írja Balla D. Károly, versei nemcsak hogy „kiállták az idő próbáját, hanem a legáltalánosabb (ha tetszik: összmagyar) szempontból nézve is magas nívón reprezentálják poézisünknek azt az ágát, amelyet népi gyökerűnek és nemzeti elkötelezettségűnek szokás nevezni.”

Kitüntetései, díjai:

Kilencek díja – 1983

Pro Cultura Hungarica – 1991

Magyar Művészetért-díj – 1992

Berzsenyi-díj – 1993

Kemény Zsigmond díj – 1998

Bethlen Gábor-díj – 2001

József Attila-díj – 2003

Balassi Bálint-emlékkard – 2004

Ratkó József-díj – 2007

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje – 2011

Pál Lajos

1951. július 10-én született Visken. Az általános iskolát szülőfalujában fejezte be, majd kitüntetéssel elvégezte az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskolát. Ezt követően 1970 és 1975 között a Kijevi Zeneakadémia karvezetői karán tanult, melyet szintén kitűnő eredménnyel fejezett be, s ezzel párhuzamosan az opera és szimfonikus karnagyi szakon is diplomát szerzett.

Hazatérve a Viski Zeneiskolában és a Huszti Közművelődési Szakközépiskolában dolgozott.

1979-ben házasságot kötött Jancsó Katalinnal, aki ugyanott dolgozott zenetanárként, karvezetőként.

1986-ban családjával Tiszapéterfalvára költözött, ahol majd másfél évtizeden át volt a helyi zeneiskola igazgatója, s dolgozott a Tisza Ének- és Néptáncegyüttes, valamint a feleségével létrehozott tiszapéterfalvai Gyermek Népzene- és Néptáncegyüttes művészeti vezetőjeként.

1996 nyarán magyarországi előadókkal megszervezték Tiszapéterfalván a Kárpátaljai Népzene- és Néptánctábort, amely 1998-tól Ének-zene, Néptánc- és Kézművestáborrá bővült.

1997-től a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanáraként dolgozott.

1999 óta családjával Magyarországon, Püspökhatvanban él, az Aszódi Podmaniczky Művészeti Iskola tanára, változatlanul szervezi azonban feleségével együtt a tiszapéterfalvai tábort, s együttműködik a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal is.

Pál Lajos 1991-ben átvehette a Pro Cultura Hungarica Díszoklevelet és Emlékplakettet; 1999-ben megkapta az Ukrajna Érdemes Népművelője címet; 2000-ben Hamburgban neki ítélték az Európa-díj a Népművészetért kitüntetést; 2006-ban megkapta a magyar állam Életfa-díját; 2008-ban Artisjus-díjat kapott a kortárs magyar zene oktatásáért; 2009-ben a Pál család átvehette Budapesten a Bezerédi-díjat; 2010-ben Magyar Örökség-díjjal ismerték el munkásságát.

Források:

  • karpataljalap.net

  • wikipedia.hu

  • kormany.hu

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square