Kapisztrán János sírhelye

Kapisztrán János 1456. október 23-án halt meg a horvátországi Szerémújlak (Ilok) városában, itt is temették el a helyi ferences kolostor Szent Katalin-kápolnájában. A szerzetes sírhelye olyan fontos búcsújáróhellyé vált, hogy egyúttal a közeli mezőváros gazdasági fellendülését is megalapozta: Szerémújlak 1525-ben – egy évvel a török megszállást megelőzően – szabad királyi város lett. Az oszmánok által holtában is gyűlölt szerzetes földi maradványait azonban menekíteni kellett, s ezen a ponton az életrajzi lexikonokban megszakad a történet fonala.

A valóságban azonban itt még korántsem ért véget a Kapisztrán-ereklye kalandos útja. Történeti forrásoknak köszönhetően jól dokumentálható, hogy a népszerű szerzetes földi maradványait a ferences atyák Szegeden át nagyszőlősi kolostorukba menekítették.

Kapisztrán szobra Kiskunmajsán (Forrás: Wikipédia)

A nándorfehérvári győzőnek azonban a kárpátaljai hegyek lábánál sem lehetett örök nyugodalma. Hamarosan a vallási villongások tették békétlenné a környék lakosságát, ami sajnos fegyveres összetűzésekhez vezetett. 1556-ban – vagy talán valamivel később – feldühödött protestánsok megrohamozták a ferencesek nagyszőlősi zárdáját, és a barátokat kegyetlenül lemészárolták, a források szerint Kapisztrán holttestét pedig bosszúból a várat és a kolostort ivóvízzel ellátó mély és tágas kútba hajították. A történelem viharai magát a rendházat is elsöpörték, romba döntve a középkori Ugocsa erősségeit: a várat, a kolostort és a gótikus ferences rendi templomot.

A hegyoldalt nemsokára szőlőtőkék foglalták el, így az 1668-ban visszatelepedett ferencesek már nem a régi helyet népesítették be újra, hanem másutt, a mai főutcán építettek rendházat egy régi nemesi udvarház megvásárlásával.

A nándorfehérvári diadal (Ismeretlen 19. századi művész munkája)

További részletek:

http://www.magyarpatriotak.hu/kapisztran-hamvainak-nyomaban-karpataljan/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square