Kovács Sándor: „Magyarországon az emberek nagy részében ma elfogadható kép él Kárpátaljáról"

Az eszenyi születésű Kovács Sándor profi honismereti vezető, író, szerkesztő, fotós és filmes, másféltucat könyv és ismeretterjesztő kiadvány, száznál is több cikk és tanulmány, illetve két önálló film szerzője. Fotóiban háromtucatnyi kiállítás közönsége gyönyörködhetett. Emellett nyugalmazott gimnáziumi tanár. „Nem mellékesen” Kárpátalja szerelmese, elkötelezett kutatója és népszerűsítője. Vele beszélgettünk el a minap.
— Először is, mondana néhány szót a gyökerekről, illetve arról, miként került kapcsolatba a turizmussal egy eszenyi magyar fiatalember?


— Egyszerű falusi szülők harmadik fiúgyermekeként láttam meg a napvilágot 1954-ben az akkor éppen a Szovjetunióhoz tartozó, színtiszta magyar faluban, Eszenyben. Anyanyelvemen végeztem el a szülőfalum általános iskoláját, majd Csapon a magyar középiskolában érettségiztem. Gyermekkoromtól kezdve két dolog volt, ami kifejezetten vonzott, ami magával ragadott: a matematika és a letűnt korok világa. Amikor választanom kellett ezek közül, el kellett döntenem, hogy milyen életutat választok, az akkori rendszer tette meg ezt helyettem: abban az időben ugyanis az egyetem történelem karán való tanulás maga után vonta a kommunista pártban való tagságot is… Ezt pedig zsigerből elutasítottam, mivel egész életem során meggyőződéssel vallottam és vallom egyfajta életfilozófiaként, hogy nem érdekcsoportokat, hanem ügyeket kell szolgálni! Ha egy jó ügyről van szó, akkor melléállok, támogatom, függetlenül attól, hogy ki indította el, ha viszont nem, akkor nem érdekel — ugyancsak függetlenül attól, kitől származik. Így történt hát, hogy inkább matematikatanári diplomát szereztem Ungvári Állami Egyetemen… 22 éven át szülőfalum, illetve a szomszédos Szalóka iskoláiban tanítottam matematikát és informatikát. 1999 óta pedig Budapesten élek.
Ami a turizmust illeti, 1972-től idegenvezetéssel foglalkoztam állományon kívüliként a Szputnyik Nemzetközi Ifjúsági Utazási Irodánál — egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan. Beutaztam az egykori Szovjetuniót egészen a Bajkál-tóig. Volt olyan a ’70-es évek közepén, hogy hat hónap alatt 68 ezer kilométert utaztam az országon belül — direkt összeszámoltam, mert az már nekem is sok volt…


A csoportok kalauzolására való felkészülés felébresztette a gyermekkoromtól bennem szunnyadó helytörténészt. Később tanári pályám nagyon fontos kiegészítője lett szülőföldem múltjának kutatása. Az 1990-es évek elejétől — ahogy megváltozott a rendszer és változtak a körülmények — szülőföldem, Kárpátalja is megnyílt az utazni vágyók előtt. Ez pedig azt jelentette, hogy fel lehetett és fel is kell vállalni ennek — a Trianon óta legmostohábban kezelt és elfeledett — térségnek a népszerűsítését, illetve igyekeztem egy hiteles Kárpátalja-képet kialakítani.— Azt imént említette, hogy egy hiteles Kárpátalja-képet próbált, s próbál mindmáig kialakítani Kárpátaljáról…


— Azt, hogy mennyire nem volt objektív kép az anyaországban Kárpátaljáról, kiválóan példázza, hogy a ’70-es években a Szovjetunióba érkező ottani turistacsoportok tagjai nem egyszer megkérdezték tőlem: Legyen szíves, mondja már meg, hol tanult meg ilyen szépen magyarul? Akkor döbbentem rá, hogy a háború után felnőtt generációk tagjainak fogalmuk sincs arról, hogy a határon túl is élnek magyarok, hogy vagyunk mi Kárpátalján! Vagy egy másik jellemző példa… Amikor a ’90-es évek első felében fogadtuk a csoportokat Budapesten, vagy a határnál, volt egy olyan idős néni, aki azt kérdezte: Tessék mondani, nem lőnek ott? Félve jöttek ők Kárpátaljára… S csak azokban volt némi, de nem teljesen reális, hiteles kép rólunk, akiknek onnan elszármazott hozzátartozója volt.


Ezért volt fontos, hogy 1992-ben beindult az utaztatás Kárpátaljára, amely révén fel tudtuk lebbenteni a fátylat, meg tudtuk mutatni, hogy létezik ez a vidék, vannak ott magyarok, vannak magyar értékek! Ekkor azonban arra döbbentem rá, hogy nemhogy útikönyv, turistatérkép, de még egy képeslap sincs Kárpátaljáról: eközben a szovjet hősi emlékművek mindegyikéről volt képeslap, de nem készült ilyen például a munkácsi várról, s nem volt olyan anyag sem, ahol el lehetett volna olvasni a hiteles történetét… Próbáltam „kilincselni”, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot, de süket fülekre talált az ötletem, kérésem, így önerőből jelentettem meg egy-egy útikönyvet, illetve ismeretterjesztő füzetet, valamint egy képeslapsorozatot. Az is motivált ebben, hogy a csoportok tagjai nem egyszer elkérték az anyagaimat a legendákról, a verseket, s azokat esténként kézzel lejegyzetelték maguknak, sőt bíztattak, hogy írjam meg ezt. Először tiltakoztam: nem firkász vagyon én, hanem matematikus! De végül csak beláttam, hogy szükség lenne e kiadványokra, s mára 14 ilyennek vagyok a szerzője. A neves Püski Kiadónál például én voltam az első kárpátaljai szerző…


A teljesség igénye nélkül megemlítenék néhányat a könyveim közül: Kirándulások a Kárpátok alján és bércein, Kárpátaljai útravaló, Kárpátalja kincsei, Ahol a Tisza születik, Máramarosi bércek között, Honfoglalásunk hét emlékműve, Verecke – a honfoglalás kapuja. Érdekességként elmondanám, hogy könyvet írtam szülőfalumról is Eszeny – egy falu a kanyargó Tisza mentén címmel, illetve egy másikat Számadás címmel a település széles körben ismert Ritmus Táncegyüttese — Szabó Tibor a vezetője — megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Remélem, hogy ezekkel is hozzájárultam ahhoz, hogy eloszlassam a tudatlanságot illetve félretájékoztatást Kárpátalját illetően…


— Legutóbb szerkesztőként Ön a Kárpátaljai Spektrum sorozatában magyar fordításban jelentette meg Literáti Tetyana kárpátaljai újságíró írásait Múltidéző séta Ungváron címmel. Mit kell tudni erről?


A Kárpátaljai Spektrum sorozat — amelynek én vagyok a szerkesztője — a Romanika Kiadónál jelentette meg a kötet. Literáti Tetyana csodálatos írásainak a gyűjteménye ez, s el kell, hogy mondjam, amikor elolvastam az ukránul megjelent első cikkeit, rögtön beleszerettem az írásaiba, illetve az is tudatosult bennem, hogy vétek lenne elzárni ezeket a magyar olvasók elől. Korábban nem ismertem őt személyesen, ám 2019-ben találkozhattam vele. Átadtam neki az Ungvárral kapcsolatos kutatásaim eredményeit, hogy hasznosítsa belátása szerint, illetve felvetettem, hogy jelentessünk meg egy gyűjteményes kiadást az írásaiból magyar nyelven. Ő ezt örömmel vette, illetve a munkába fordítóként bevontuk Rehó Viktóriát is.


Tisztában voltam azzal, hogy üzleti alapon nem lehet megjelentetni egy ilyen kiadványt, mivel nem térülnek meg a kiadó ráfordításai. Támogatókat kerestem, s Grezsa Istvánhoz, Kárpátaljáért felelős miniszteri biztoshoz fordultam, aki elmondta, hogy ismeri a munkásságomat, így amennyiben én komoly értéknek tartom e kötetet, akkor támogatja. Elsősorban neki, illetve Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapnak valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának tartozunk köszönettel azért, hogy megjelent ez a látványos és tartalmas kiadvány.


A Romanika Kiadóval azt terveztük, hogy március végén, Ungváron, a vármegyeházán tartjuk meg a kötet bemutatóját, ám, sajnos, közbeszólt a világjárvány. Végül az ungvári magyar főkonzulátust kértük fel egy zártkörű bemutató megszervezésére. A rendezvényre október végén került sor, amelyhez a kiadóvezető és én videóüzenetben kapcsolódtunk. Nagyon hálás vagyok a főkonzulátus képviselőinek azért, hogy megszervezték e remek kiadvány bemutatóját, amely 296 színes oldalon 211 archív fotót, 82 archív képeslapot, 26 illusztrációt, 8 térképet és 112 jelenkori fotót tartalmaz.


— Matematikus léttére nem csak az írásba kóstolt bele, hanem a térképészetbe is…


— Sok éve együttműködök például a DIMAP-pal. Náluk jelent meg a kétnyelvű Kárpátalja-térképem, amely már megérte a nyolcadik kiadást! Különböző formátumokban jelent meg ez, van közöttük, amely részletes magyar-ukrán és ukrán-magyar névmutatóval, postai irányítószámokkal, illetve Munkács, Beregszász, Ungvár és Huszt belvárosának térképével készült.De megemlíthetném azt az első 50 ezres léptékű, ukrán-magyar-angol nyelvű térképet a Tisza forrásvidékéről turistaútvonalakkal, GPS-koordinátákkal, amelyet 2001-ben jelentettünk meg a magyarországi ifjúsági és sportminisztériummal (ezzel is támogatni kívánták Kárpátalját az árvizet követően). Nagy siker volt e térkép — még az erdészeti hivataloknál is ezt használták, amiről magam is meggyőződtem, amikor anyagot gyűjtöttem. Nagy erénye, hogy a korábbi nagyléptékűektől eltérően sokkal részletesebb volt ez a kiadvány...


Legutóbb pedig Dupka György Gulág-kutatóval adtuk ki Kárpátalja szovjet terrorjának emléktérképét, amely a már említett DIMAP-nál jelent meg.


— Tudom, hogy komoly szinten fotózik, illetve filmeket is készít. Az írói, szerkesztői, tanári, társadalmi munka után egyfajta pihenés ez Önnek?


— Nem! Ugyanis minden lehetséges módszert, eszközt igyekszem megragadni az ismeretterjesztő munkámhoz. Ha egy fotóval tudok valamit bemutatni, akkor ezt választom. Ha kamerával, akkor azt — nem véletlenül készítettem két önálló filmet is… Ezek A honfoglalás kapuja Verecke, ami ismeretterjesztő film Vereckéről és az ott emelt emlékművek hányattatott sorsáról, illetve az Ahol a Tisza születik, amely a Tisza forrásvidékét mutatja be. Nagyon élveztem ezt a munkát is, volt például, hogy helikopterről filmeztem a lélegzetelállítóan szép kárpátaljai tájat!— Visszakanyarodva az interjú elejéhez: jelenleg mennyire hiteles kép él Kárpátaljáról Magyarországon, illetve a nagyvilágban?


— Ez egy nagyon izgalmas kérdés… Azt hiszem, hogy Magyarországon az emberek nagy részében manapság már viszonylag elfogadható kép él Kárpátaljáról: azok, akik érdeklődnek iránta, tisztában vannak a dolgok állásával. Az az érdekes számomra, hogy gyakran felhívnak olyanok is, akik nem kötődnek rokoni, baráti szálak révén e régióhoz, s megkérdezik: hogyan alakul a helyzet, miként kell értelmezni ezt, vagy azt a történést? Tehát egy komoly réteg van Magyarországon, amely őszintén érdeklődik Kárpátalja iránt, s az ehhez tartozók megértik, helyre tudják rakni a dolgokat, ami számomra nagyon örömteli!


Ami a nagyvilágot illeti, a kiadványok, filmek stb. készítése, a szakértői munka révén szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy Kárpátalja népszerűsítése kilépett az anyaország határain túlra. Elmondanám például, hogy a Kárpátalajai útravaló című könyvem — amely az első volt a Magyarországon megjelentek közül — már a 90-es évek végén eljutott még Ausztráliába, Észak- és Dél-Amerikába is. Megelégedéssel tölt el, hogy a számtalan anyaországi bemutatkozáson kívül volt előadásom és fotókiállításom Bécsben, Kolozsváron és Beregszászon is. De fotóimmal bemutathattam a szülőföldemet Révkomáromban és a Nyugaton élő magyarság Kufstein Konferenciáján, az ausztriai Felsőpulyán. Ez utóbbiról elmondanám, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ott lehettem, elvihettem Kárpátalja szellemiségét a nyugati magyarság körébe, eszmét cserélhettem a résztvevőkkel. Nos, örülök, hogy változatos formában sikerült a világban népszerűsítenem Kárpátalját…


— Egy vidékünkről elszármazott esetében szinte kötelező a kérdés: nem hiányzik Kárpátalja?


— Természetesen hiányzik Kárpátalja, de az internet világának köszönhetően ma már szinte minden nap otthon vagyok — még ha virtuálisan is! Reggel, ébredés után megnézem a friss híreket (de napjában többször is megteszem ezt), örülök, ha Budapesten van Dupka Gyuri, Vári Fábián Laci, vagy bármely más barátom Kárpátaljáról — ilyenkor összejövünk, jókat beszélgetünk… Rendszeresen kapom például a hírleveleket otthonról, amelyek nagyon fontosak számomra, de érdekel minden, ami Kárpátalján, Kárpátaljával történik! S tudok örülni a sikereknek, de bánkódni is a kudarcok miatt…


— Milyen terveket sző a jövőre nézve?


— Gyakorlatilag elkészült a kárpátaljai fatemplomokat bemutató kötet. A szöveg már együtt van. Még néhány helyet kellene végigjárni, pontosítani ezt-azt, mert van, ahol átépítettek, hozzátoldottak… Illetve el kell végezni az aktuális állapotok fotózását. Sajnos, ez még várat magára a kialakult járványhelyzet miatt…


A másik dolog most: kutatom Kárpátalja hányattatott sorsú magyar emlékjeleit. Ez a munka valahol több mint félidőnél tart. A teljesség igényével igyekszem felkutatni és bemutatni a Kárpátalján egykor állított valamennyi magyar emlékjelet. Azokat szeretném egy csokorba gyűjteni közülük, amelyeket valamilyen atrocitás ért, vagy teljesen elpusztítottak. Meggyőződésem szerint szólni kell ezekről, mivel már nem is a 24., hanem a 25. órában vagyunk!


Persze ott van a megkezdett, Kárpátalja teljes térségét bemutató sorozatom, amelynek első része a Máramarosi bércek között című kötet volt, amely Husztig, míg a következő — a Verecke – a honfoglalás kapuja című — Huszttól Munkács határáig mutatta be a térséget. Összeállt a sorozat következő kötete is, amely Munkácstól Csapig hivatott kalauzolni az olvasót. E munka keretében is fel kellene még keresni néhány helyszínt, fotózni kellene, illetve aktualitásokkal színesíteni a kötetet…Végül megemlíteném, hogy Tarpai Józsefék Beregszászból felkértek, hogy lektoráljam a készülő kárpátaljai útikönyvüket, amit örömmel el is vállaltam. Amiben csak tudom, segítem a munkájukat, hiszen ez nagyon fontos, az egész közösséget szolgálja! S ugyanez vonatkozik mindenkire, aki hozzám fordul segítségért: volt például olyan is, hogy kárpátaljai településeknek, gyülekezeteknek találtam magyarországi testvértelepülést, testvérgyülekezetet…


— Díjak, elismerések?


Én is azt vallom, hogy az díjakat nem kapják, hanem adják…az érdekcsoportok…általában az elköteleződésért. Tisztelet a kivételnek! A fentebb megvallott filozófiám pedig ezzel kapcsolatban mindent elmond. Az elismerések terén viszont nem panaszkodhatom. Jelenleg csupán 4 könyvem van forgalomban a többi már rég elfogyott. Nagyon jólesik a megannyi pozitív visszajelzés, valamint az, hogy az olvasóim és az általam kalauzolt utazók szeretettel vesznek körül, hálásan gondolnak a kárpátaljai úti élményekre. És számomra ez a fontos! Idővel úgyis minden a helyére kerül…


Az interjút Bíró László készítette

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square