Elvándorlás Kárpátaljáról

A fősodrú médiától távol eső blogszférában izgalmas vita alakult ki Tálos Lőrinc - Reflektor blog - és Csúri Ákos - Blogstar - között. A vita egyik metszete a kárpátaljai magyarok elvándorlásáról szól. Tálos az elvándorlás okának lényegében a magyar állampolgárság megadását tartja, amit Csúri vitat.

Egyetértünk Csúri Ákossal: az állampolgárság szerintünk is csak egy lehetőség a családegyesítésre, a megélhetési nehézségek csökkentésére, a diszkrimináció, az értelmetlen katonai behívó veszélye előli menekülésre. Nem mélyednénk el a vitában, ennek mindenki utána olvashat, inkább a Tandem 2016 kutatás néhány vonatkozó tényét mutatjuk be.

Merre tovább? (forrás: karpatalja.ma)

Motivációk

A Tandem 2016 kutatás szerint az elvándorlást más-más tényezők magyarázzák az ukrán és a magyar mintában. Míg a magyar válaszadók körében a kelet-ukrán konfliktus és a családi, vagy párkapcsolati okok választása volt a leggyakoribb, addig az ukránok körében a munkalehetőség hiánya és a kalandvágy szerepelt az első két helyen az okok között.

A kivándorlás célországa a két nemzetiségi csoportban eltért. A magyar válaszadók 80 százaléka Magyarországot jelölte meg, az ukrán válaszadók véleménye jobban megoszlik. Egyharmada a megkérdezetteknek valamelyik nyugat-európai országban telepedne le, egyharmada bizonytalan, míg válaszadók 25 százaléka szintén Magyarországot választaná.

Migrációs potenciál

A megkérdezettek szinte kétharmada (65%) úgy nyilatkozott, hogy közeli családtagjai közül senki, vagy szinte senki nem tervezi, hogy a közeljövőben külföldre költözne. A magyar mintában alacsonyabb azoknak az aránya (27%), akik szerint közeli családtagjaik közül senki sem fog külföldre távozni a közeljövőben, mint az ukrán mintában (45%). Ennek megfelelően a magyarok egyharmada (34%) szerint néhány közeli családtagjuk külföldre költözik a közeljövőben, az ukránoknak csak alig egyötöde (20%) mondja ezt.

A közeli barátok tekintetében a válaszadók fele (50%) mondta azt, hogy senki, vagy szinte senki nem tervezi a költözést, itt is szignifikánsan alacsonyabb azoknak a magyaroknak az aránya (18%), akik szerint egyetlen barátjuk sem emigrál, mint az ukrán válaszadók között (31%). Ellenben a magyarok 44 százaléka azt válaszolta, hogy néhány közeli barátjuk tervezi a költözést, míg az ukrán válaszadóknak csak a 29 százaléka nyilatkozott így.

A külföldre költözést tervező ismerősökre vonatkozó kérdésre a válaszadók 42 százaléka azt válaszolta, hogy néhányan tervezik ezt. A fenti trendek itt is tetten érhetőek: a magyarok közül lényegesen többen (54%) mondták ezt, mint az ukránok közül (36%). A magyar mintában csak 24 százalék válaszolta azt, hogy az ismerősei közül senki, vagy szinte senki nem tervezi a költözést, az ukrán mintában ez az arány 45%.

A költözést tervező munkatársak tekintetében a válaszadók fele (50%) mondta azt, hogy senki vagy szinte senkiről nem gondolja ezt. A magyarok közül itt is lényegesen többen (34%) mondták azt, hogy néhány munkatársuk ezt fontolgatja, mint az ukránok közül (20%). A magyar mintában pedig alacsonyabb azoknak az aránya (23%), akik szerint egyetlen munkatársuk sem tervezi az emigrálást, mint az ukrán mintában (32%).

A migrációs potenciál megítélése különbözik bizonyos demográfiai változók mentén. Ahogy a személyes elvándorlási terveket, úgy a környezet megítélését is a kor és az iskolai végezettség befolyásolja leginkább. A fiatalabb korcsoportok felé haladva a migrációs potenciált erősebbnek ítélik a megkérdezettek, vagyis kisebb arányban gondolják úgy a válaszadók, hogy senki nem fog elköltözni, és magasabbra becsülik a mobilak arányát. Hasonló összefüggéseket tapasztalunk az iskolai végzettség mentén. A magasabb iskolai végzettségűek ítélik inkább mobilnak környezetüket, míg a legfeljebb szakiskolai végzettséggel rendelkezők nem tapasztalják ugyanezt.

Forrás: ILLYÉS Gergely – SZANYI-F. Eleonóra, Elvágyódás, elvándorlás Kárpátalja lakossága körében a TANDEM 2016-os felmérés adatai alapján

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square