Rátz Miklós példa mindnyájunk számára

Az elmúlt 450 év során Badalóban szolgált református lelkészeknek és a helyi gyülekezetben egykor fél évszázadon át szolgáló Rátz Miklós tiszteletesnek állított emléktáblákat leplezett le Grezsa István kormánybiztos.

A badalói református templomban tartott ünnepi istentisztelet keretében történt avatáson mondott beszédében Grezsa István hangsúlyozta, hogy „lámpás emberekre mindig is szüksége van egy közösségnek, a nemzetnek pedig olyan történelmi személyiségekre, akiknek a példájából mindig hitet meríthetünk, amelyre mindig hivatkozhatunk. Nekünk, magyaroknak Isten bőséges, gazdag áldást biztosított azáltal, hogy több mint ezeréves államiságunk, a honfoglalásunk és pusztai vándorlásunk alatt mindig voltak olyan lámpás embereink, történelmi személyiségeink, akik példája a néz időkben is erőt tudott nekünk nyújtani”.

Az, hogy Badalóban egy ilyen lámpás embernek, néhai Rátz Miklósnak az emlékét őrizhetik, többszörösen jelképes, hiszen életútja jelképezi a határon túlra szakadt nemzetrészek évszázados megpróbáltatásait – tette hozzá. Kiemelte, az Erdélyben született, a kolozsvári egyetemen teológusként végzett, majd szülőföldjén lelkészi szolgálatba állt Rátz Miklós, akit családjával együtt elüldöztek a bevonuló románok, 1918 márciusában egy olyan időszakban foglalta el a templomi szószéket Badalóban, amikor minden elveszni látszott.

Fotó: TJ

„Fél évszázadon át szolgálta a közösséget, ami önmagában is tiszteletre méltó teljesítmény, de ha hozzátesszük, hogy milyen volt ez és a rá következő ötven év, ami átfogja a Trianon óta eltelt közel száz esztendőt, akkor megállapíthatjuk, hogy a hozzá hasonló lámpás emberek jelentették a menedéket a legnehezebb időkben is” – emelte ki a kormánybiztos.

Grezsa István felidézte, milyen megpróbáltatásoknak volt kitéve Rátz tiszteletes, akit az 1920 és 1938 közötti csehszlovák időszakban azért üldöztek, mert nem volt hajlandó lemondani magyar állampolgárságáról, majd 1947-ben a szovjet hatóságok családostól az utcára tették a parókia épületéből, s húsz éven át a gyülekezet presbitereinél lakott. Látható, hogy a Rátz Miklóshoz hasonlóan hitvalló és helytálló példaképek azok, akik a közösséget megőrzik – mutatott rá. A róla történő megemlékezés, emlékének megörökítése – folytatta – azért is fontos az Ukrajnában ma nagyon nehéz időket élő magyar közösség számára, mert reményt jelent, erőt ad a kitartáshoz, a hit megtartásához, az anyanyelv megőrzéséhez, a magyar kultúra továbbvitelére ösztönöz.

Sápi Zsolt helyi református lelkész köszönetet mondott a magyar kormánynak azért a támogatásért, amelyet az elmúlt közel fél ezer esztendőben Badalóban szolgált 48 lelkész és Rátz Miklós emlékének a megörökítéséhez nyújtott. Külön köszönetét fejezte ki a kormánybiztosnak azért, mert közreműködött abban, hogy magyar kormánytámogatással két óvoda is épül a községben.

(MTI)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square