A legmagyarabb folyó is Kárpátalján ered

A Tisza a legmagyarabb folyó. Amilyen vehemensen, Petőfi forradalmi dühével tör utat magának Kárpátalján, olyan méltósággal és derült nyugalommal tükrözi vissza a nap fényeit a szegedi dóm tornyain. Rahónál, a Fekete- és Fehér-Tisza találkozásánál azonban még erőt, életkedvet sugároz, hogy majd 9 ezer pataktársa hangját kiáltja az Alföldbe.

A Tisza évezrede fontos szerepet tölt be Kárpátalja életében. Korábban rajta szállították a sótömböket, rajta úsztatták a hatalmas farakományokat, élelemmel és ivóvízzel látta el a térséget.

Hogy milyen fontos is a Tisza ezen a vidéken (is), azt az is jól mutatja, hogy számos eredetmonda született keletkezéséről, ezek közül kettőt idézünk fel az alábbiakban.

A Fekete-Tisza forrása az Aklos alatt

A Fekete- és Fehér-Tisza eredetmondája I.

Királyháza környékén élt egy család, akinek két leány ikergyermeke született. Egyikük haja szőke volt, mint a búzatábla, szeme kék, mint az égbolt. A másik lányka szemei fekete gyémántként ragyogtak, haja ébenfeketén csillogott a napfényben. A lányok szépsége megmaradt, s ahogy felnőttek, kiderült, hogy nemcsak külsejük, hanem lelkük is gyönyörű.

Történt azonban, hogy két gonosz ember költözött a környékre, és ahogy eladósorba kerültek az ikerlányok, elrabolták, majd barlangba zárták őket a hegyek között. Egyiküket a Tatár-hágó környékére, míg a másikat a Hóvár lábához. A két lány bánatában sírni kezdett, könnyeik vigasztalhatatlanul potyogtak, majd folytak alá a magas fenyvesek között. A szőke lány könnyeinek árjából lett a Fehér-Tisza, a fekete hajú szépség könnyeiből pedig a Fekete-Tisza.

Alföldi ember nehezen hiszi, hogy ez is Tisza

A Fekete-és Fehér Tisza eredetmondája II.

Valamikor réges-régen az aknaszlatinai sóbányában lakott egy jótündér, aki nagyon kedvelte a ruszinokat. Történt egyszer, hogy két gonosz ember költözött a környékre, akik sanyargatták a békés ruszin embereket.

Elmentek hát a Jótündérhez, hogy segítsen nekik megszabadulni a latroktól. A tündér meghallgatta kérésüket, és medvévé változtatta a gonosztevőket. Egyiküknek világos, míg másikuknak sötétebb bundája lett az átváltoztatás után. Lelkükben azonban mit sem változtak, tovább pusztították a vidéket, elragadták a békés hegyvidéki emberek jószágait.

A ruszinok ekkor újra a Jótündértől kértek segítséget, elpanaszolván, hogy a helyzet csak rosszabb lett, mióta medveként garázdálkodnak a gazfickók. Ekkor a Jótündér haragra gerjedt és vízzé változtatta őket. Mint mondta, a víz hatalmas, erős, mégis az embert szolgálja. A feketemedvéből lett a Fekete-Tisza, míg a világosabb bundájúból a Fehér-Tisza. Azóta újra békességben élnek a környező hegyek lakói.

Piros levéltől vérző venyigék

A szövegek írott forrása: Szépasszony dombja - Kárpátaljai történeti és helyi mondák, szerk. Dupka György, Zubánics László, Intermix Kiadó, Budapest, 2014. (Online is elérhető: mek.oszk.hu)

A kiváló fotók készítője: eReNdesign (weboldal)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square